Jeruzalémská bible

  • světově rozšířený a uznávaný moderní katolický překlad Písma
  • jejím originálním jazykem je francouzština, z níž se převádí do jiných jazykových mutací s přihlédnutím k původním jazykům Písma
  • shrnuje výsledky mnoha desetiletí vědeckého bádání Jeruzalémské biblické školy na poli historie, archeologie, geografie, antropologie, filologie, religionistiky a dalších oborů
  • snaží se formou i obsahem přiblížit původním biblickým textům: neubírá ani nepřidává na literárních kvalitách originálu
  • obsahuje úvody k jednotlivým knihám, komentáře k textu a vzájemné odkazy
  • zahrnuje i deuterokanonické knihy
  • česká verze je plodem třicetileté práce patnáctičlenného týmu biblistů a redaktorů pod vedením překladatelů Františka X. a Dagmar Halasových
  • Vydává nakladatelství Krystal OP v koedici s Karmelitánským nakladatelstvím.
 
 
 
 

© 2010-2017 Krystal OP s.r.o. [nakladatelství České dominikánské provincie], IČ 48537063, Husova 8, Praha 1; zápis v OR vedeném MS v Praze, vložka C, č. 19180. | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]